Lego party

Կարող եք ձեր բալիկներ ծննդյան տոնը ինքներդ կազմակերպել և ամեն ինչ ինքներդ անել:

Լեգո թեման շատ հարմար է տղաների և աղջիկների համար և ամեն ինչ կարող եք ձեր ձեռքերով պատրաստել: Սա իմ տղայի ծննդյան սեղանն է, որտեղ ամեն ինչ ինքս եմ պատրաստել:

DSCN7171

DSCN7174 DSCN7178 DSCN7180 DSCN7184 DSCN7187

DSCN7170DSCN7169

Եթե հարցեր կունենաք, սիրով կօգնեմ))) https://www.facebook.com/lilia.abrahamyan.9

Leave a Reply